დღის სიტყვა – DIE SEHNSUCHT NACH+

დღის სიტყვა – DIE SEHNSUCHT NACH